Voorwaarden voor de ‘Bring and Buy’ Noorderspel 2024

De ‘Bring and Buy’ op Noorderspel is een service van spellenvereniging Rabenhaupt en Noorderspel voor iedereen die zijn oude spellen te koop wil aanbieden gedurende het evenement. Rabenhaupt is de spellenvereniging van Groningen en omstreken die elke zondagavond een spellenavond organiseert.

Aangeboden spellen moeten op onderstaande lijst zijn ingevuld en voldoen aan de voorwaarden die in dit document vermeld staan. Om alles in goede banen te laten verlopen gelden de volgende regels:

  1. Aangeboden spellen zitten niet meer in plastic.
  2. De aangeboden spellen zijn compleet. Er ontbreken geen essentiële onderdelen en een eventueel speelbord en componenten zijn vrij van schade.
  3. De spelregels zijn nog aanwezig, dan wel een uitgeprinte versie.
  4. De doos waar het spel in wordt aangeboden is heel of gerepareerd.
  5. Op de verkochte spellen is de verkoopprijs en een zelf verzonnen unieke code aangebracht. Dit kan bijvoorbeeld een paraaf of naam zijn maar iets anders mag ook (let erop dat de nieuwe eigenaar de code en prijs graag wil kunnen verwijderen).
  6. Er kunnen maximaal 10 spellen worden aangeboden per persoon.
  7. De namen van de spellen, de persoonlijke (unieke) code en de prijs worden op de onderstaande lijst opgeschreven en tegelijk met de spellen ingeleverd bij de Bring and Buy-stand (zorg dat je zelf een kopie van de lijst hebt).
  8. Tot het einde van de beurs kunnen ingebrachte spellen en het bedrag van de verkochte spellen worden opgehaald bij de Bring and Buy-stand.
  9. We doen ons uiterste best om op uw spellen te letten, maar Rabenhaupt en Noorderspel zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van spellen.
  10. Rabenhaupt ontvangt 15% van elk verkocht spel.

het formulier is hier te vinden