Rabenhaupt Algemene Leden Vergadering


Evenementgegevens


Zoals elk jaar, komen de Rabenhaupt leden aan het begin van het nieuwe seizoen bij elkaar om het afgelopen jaar te bespreken, een nieuw bestuur aan te stellen en de plannen voor het nieuwe seizoen door te nemen. De stukken zullen per email aan de leden worden verstuurd.

Vorig jaar stond vooral in het teken van Corona en hoe we als vereniging hier het beste mee om konden gaan. Nu, bijna een jaar verder, lijkt het einde in zicht te zijn, maar we moeten nog steeds op onze hoede zijn.

Daarom zal ook dit jaar de ALV niet plaatsvinden in de voor ons zo vertrouwde stek van de Walrus, maar in het Speeltuingebouw Oosterpark Resedastraat 2a (ingang in het park).

De ALV is rond 21:00 afgelopen waarna de gewone Rabenhaupt spellenavond begint.