Rabenhaupt algemene leden vergadering


Evenementgegevens


Zoals elk jaar, komen onze leden aan het begin van het nieuwe seizoen bij elkaar om het afgelopen jaar te bespreken, een nieuw bestuur aan te stellen en de plannen voor het nieuwe seizoen door te nemen. De stukken zullen per email aan de leden worden verstuurd.

De ALV is rond 21:00 afgelopen waarna de gewone Rabenhaupt spellenavond begint.