Rabenhaupt Algemene leden vergadering


Evenementgegevens


Zoals elk jaar, komen de Rabenhaupt leden aan het begin van het nieuwe seizoen bij elkaar om het afgelopen jaar te bespreken, een nieuw bestuur aan te stellen en de plannen voor het nieuwe seizoen door te nemen. De stukken zullen per email aan de leden worden verstuurd.

Voor leden is het ook mogelijk digitaal aan de ledenvergadering mee te doen. Laat dit het bestuur weten, dan sturen we je een zoom link.

De ALV is rond 21:00 afgelopen waarna de gewone Rabenhaupt spellenavond begint.

De ALV en de daarop volgende spellenavond vindt plaats in buurtcentrum “Het Tuinpad”.